Kế hoạch tổ chức lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2008

16:24, 11/04/2008

Ngày 3.3.2008, UBND Thị xã Hưng Yên đã ban hành kế hoạch số 09 về việc tổ chức lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2008. Nội dung chính của kế hoạch như sau:

I.Mục đích, yêu cầu:

1.Mục đích:

- Thông qua việc tổ chức lễ hội nhằm giới thiệu và quảng bá đến cán bộ, nhân dân và khách thập phương trong, ngoài tỉnh biết được giá trị lịch sử - văn hóa các di tích thuộc quần thể các di tích lịch sử văn hóa Phố Hiến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội; phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch của thị xã.

- Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tinh thần của địa phương.

- Đáp ứng nhu cầu về văn hóa, tín ngưỡng, tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc nghệ thuật, cảnh quan thiên nhiên và các nhu cầu chính đáng khác của nhân dân.

- Để từng bước không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội, nhằm khai thác tiềm năng và phát huy giá trị truyền thống văn hóa các di tích của thị xã Hưng Yên.

2. Yêu cầu:

- Các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể phải thực sự quan tâm có kế hoạch cụ thể chỉ đạo, tham gia tổ chức lễ hội, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương trong những tháng đầu năm.

- Quá trình tổ chức lễ hội thực hiện đúng các quy định của nhà nước, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, an toàn và thực hiện xã hội hóa.

II. Nội dung chương trình, quy mô và thời gian tổ chức.

1. Cấp tổ chức: Thị xã

2. Quy mô tổ chức: Quy mô vừa, tổ chức trang trọng.

3. Địa điểm tổ chức: Câu lạc bộ Bãi Sậy.

4. Thành phần tham dự:

- Khách mời: 150 đại biểu

- Các phường, xã có đoàn rước mỗi đoàn cử từ 100 người trở lên (bảo đảm đủ một đội hình hoàn chỉnh của một đoàn rước), còn các phường xã khác cử 50 đại biểu tham dự lễ khai mạc.

5. Thời gian tổ chức lễ hội:

- Từ ngày 11.4.2008 đến hết ngày 13.4.2008 (tức ngày 6 đến ngày 8.3 âm lịch).

- Ngày khai mạc: 12.4.2008 (tức ngày 7.3 âm lịch).

6. Nội dung chương trình: (có kịch bản tổ chức lễ hội năm 2008 kèm theo).

7. Kinh phí tổ chức:

- Thị xã đảm bảo chi cho các hoạt động của thị xã (có dự toán chi tiết của từng đơn vị kèm theo).

- Các phường, xã và di tích tự đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của di tích địa phương khi tham gia lễ hội và những nội dung công việc theo sự phân công của Ban tổ chức.

- Nguồn kinh phí: Từ ngân sách thị xã và xã hội hóa (từ nguồn cung tiến từ các di tích; riêng cấp thị xã lấy tại di tích đền Trần và đền Mẫu).

III. Tổ chức thực hiện:

A. Thành lập Ban tổ chức lễ hội thị xã:

1. Trưởng ban: - Lãnh đạo UBND thị xã

2. Phó ban:

- Mời chủ tịch UBMTTQ thị xã.

- Lãnh đạo phòng văn hóa - Thông tin, Thể thao thị xã - Thường trực.

- Lãnh đạo phòng Thương mại - Du lịch thị xã.

3. Các ủy viên:

- Mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy; Văn phòng Thị ủy; Thị đoàn và Liên đoàn lao động thị xã.

- Lãnh đạo văn phòng HĐND - UBND thị xã.

- Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã.

- Lãnh đạo Công an thị xã.

- Lãnh đạo Trung tâm y tế thị xã.

- Lãnh đạo Trung tâm VH - TT, TT thị xã.

- Lãnh đạo Đài truyền thanh thị xã.

- Lãnh đạo Công ty thị chính.

- Lãnh đạo UBND các phường, xã.

B. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị:

1. Phòng VH - TT, TT thị xã:

- Cơ quan thường trực giúp UBND thị xã chỉ đạo thực hiện kế hoạch tổ chức lễ hội truyền thống Phố Hiến năm 2008.

- Hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hóa - lễ hội theo đúng Quy chế hiện hành của Nhà nước.

- Chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm VH - TT, TT thị xã, UBND các phường, xã tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao vui chơi giải trí theo sự phân công của BTC.

- Phối hợp Đài truyền thanh thị xã viết tin bài, ghi hình đưa tin tuyên truyền trên Báo Hưng Yên, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh của thị xã.

2. Trung tâm VH - TT,TT thị xã.

- Xây dựng kịch bản tổ chức lễ hội năm 2008 và chủ trì tổ chức thực hiện.

- Làm bản đồ hướng dẫn du lịch (kích thước 2mx3m) đặt tại đầu đường Nguyệt Hồ, (cạnh dàn tranh cổ động của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh hoặc đặt trước cửa đền Mẫu, phường Quang Trung).

- Lên ma két và tổ chức trang trí khánh tiết nơi diễn ra tổ chức lễ hội của thị xã; tổ chức cắt dán, treo băng zôn tuyên truyền, cổ động trên các đường phố, cửa ngõ vào thị xã và thực hiện một số công việc có liên quan khác phục vụ cho buổi lễ của thị xã theo sự chỉ đạo của BTC.

- Hướng dẫn UBND các phường, xã và các di tích trên địa bàn thị xã tổ chức một số các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí phục vụ nhân dân trong thời gian tổ chức lễ hội của thị xã.

- Phối hợp với Ban quản lý các di tích hướng dẫn, giới thiệu giá trị lịch sử văn hóa của di tích cho khách đến thăm quan, lễ tại các di tích.

- Đ/c Nguyễn Minh Tâm: Phó Giám đốc Trung tâm VHTT - TT thị xã chịu trách nhiệm trước UBND thị xã, Phòng VHTT -  TT, Giám đốc Trung tâm VHTT - TT chủ trì chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo kế hoạch và kịch bản đã xây dựng; chịu trách nhiệm trong việc thanh quyết toán theo đúng quy định.

3. Đài truyền thanh thị xã;

- Đưa tin tuyên truyền trên Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và Đài truyền thanh thị xã trước 15 ngày khai mạc lễ hội.

4. Phòng thương mại - Du lịch:

- Thực hiện quảng bá về giá trị lịch sử, văn hóa và các lễ hội của di tích dể khai thác có hiệu quả trong chương trình phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

- Tổ chức các gian hàng giới thiệu đặc sản của Hưng Yên như: hạt sen, long nhãn; ẩm thực như: bún thang, chè hạt sen long nhãn.

5. Văn phòng HĐND - UBND thị xã:

- Chuẩn bị nội dung - phát hành giấy mời, bố trí địa điểm tiếp khách do Thị ủy, HĐND, UBND thị xã mời...

- Phối hợp với Trung tâm VH - TT, TT chuẩn bị nội dung bài phát biểu khai mạc lễ hội truyền thống Phố Hiến năm 2008 cho lãnh đạo thị xã.

6. Đề nghị Văn phòng Thị ủy phê duyệt nội dung khẩu hiệu tuyên truyền cổ động phục vụ cho công tác tổ chức lễ hội năm 2008 của thị xã.

8. công an thị xã: chủ trì phối hợp với Ban CHQS thị xã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước, trong, sau lễ hội ở các di tích và nơi tổ chức lễ hội năm 2008 của thị xã.

9. trung tâm Y tế thị xã: đảm bảo đủ cơ số thuốc, phương tiện và trực cấp cứu tại nơi tổ chức lễ hội năm 2008 của thị xã.

10. Công ty Thị chính: Có trách nhiệm điện phục vụ cho buổi lễ và dọn vệ sinh môi trường trước, sau buổi lễ của thị xã.

11. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã: tham mưu cho UBND thị xã đảm bảo cấp kinh phí chi cho các nội dung công việc tổ chức lễ hội của thị xã theo dự toán được phê duyệt và hướng dẫn Trung tâm VHTT - TT thị xã; UBND các phường, xã và các di tích sử dụng kinh phí xã hội hóa(kinh phí từ nguồn cúng tiến) đảm bảo đúng quy định.

12. Hạt giao thông thị xã: Tháo rỡ thay thế tường rào cũ bằng tường rào sắt, làm cổng mới ở vị trí chính giữa và chỉnh trang lại mặt sân, quét vôi ve các công trình lân cận tại khu vực câu lạc bộ Bãi Sậy (nơi diễn ra buổi lễ khai mạc)

13. UBND các phường, xã:

- Chỉ đạo và tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia các hoạt động chung của thị xã như: tổ chức rước kiệu hoặc rước lễ đi từ di tích đến vị trí tổ chức của thị xã; tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ (hát sân đình), các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí phục vụ nhân địa phương trong dịp tổ chức lễ hội

- Làm tốt công tác bài trí, trang trí khánh tiết để đón nhân dân và khách thập phương đến thăm quan và lễ tại di tích trong những ngày tổ chức lễ hội.

- Phối hợp với Trung tâm VH- TT, TT thị xã hướng dẫn, giới thiệu giá trị lịch sử văn hóa của di tích cho khách đến thăm, lễ tại các di tích.

- Riêng UBND phường Quang Trung: Chỉ đạo ban quản lý di tích đền Trần, đền Mẫu đảm bảo kinh phí (theo hình thức xã hội hóa) từ nguồn cúng tiến để đảm bảo tổ chức một số nội dung theo dự toán và kịch bản đã xây dựng (một phần được chuyển vào tài khoản của Trung tâm VHTT-TT thị xã để thực hiện), Trung tâm VHTT-TT thực hiện quyết toán theo đúng quy định.

Các phòng ban, đơn vị và UBND các phường, xã phối kết hợp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện của đơn vị mình để thực hiện tốt kế hoạch tổ chức lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2008 của thị xã.

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)