Một số di tích tiêu biểu ở thị xã Hưng Yên

08:59, 11/04/2008

1 - Văn miếu Hưng Yên

2 - Chùa Chuông

3 - Đền Trần

4 - Đền Mẫu

5 - Đền Thiên Hậu

6 - Đền Tân La

7 - Đền Mây

8 - Chùa Nễ Châu

9 - Võ Miếu

10 - Đông đô Quảng Hội

11 - Đền bà Đào Nương (Trung Nghĩa)

(Nguồn: Chuyên mục danh thắng - lễ hội trên Báo Hưng Yên điện tử)

 

 


Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)