Liên hệ quảng cáo

16:04, 17/07/2012

Bộ phận Phát hành - Quảng cáo:

Điện thoại: 0221.3556963

Email: nguyenthuphuonghy@gmail.com

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)