Địa chỉ toà soạn: Số 309, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên

Điện thoại: 0321.3863635 – 0321.3550153

Fax: 0321.3864816

Email: baohungyennews@gmail.com

Đường dây nóng: Điện thoại: 0321.3863635

;