Các Ủy viên Trung ương được điều động, luân chuyển năm 2019

10:06, 09/01/2020

Năm 2019, Bộ Chính trị đã điều động, luân chuyển 11 Ủy viên Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

 


Năm 2019, Bộ Chính trị đã điều động, luân chuyển 11 Ủy viên Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, trong đó có ông Nguyễn Khắc Định; ông Đặng Quốc Khánh; bà Lê Thị Thủy; ông Triệu Tài Vinh; ông Y Thanh Hà Nie Kđăm; ông Nguyễn Hải Ninh; ông Phạm Viết Thanh; ông Trần Lưu Quang./.


https://www.vietnamplus.vn/cac-uy-vien-trung-uong-duoc-dieu-dong-luan-chuyen-nam-2019/617451.vnpNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)