Infographic: Những chính sách, luật mới có hiệu lực từ 1.1.2020

10:20, 02/04/2020

Từ ngày 1.1.2020, nhiều luật, chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia chính thức có hiệu lực.

 

 

Theo laodong.vn
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)