Từ 1/7 lái xe cần chú ý những điều sau để không bị phạt

09:46, 06/07/2020

Từ 1/7, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2019) của Bộ Giao thông Vận Tải chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới so với quy chuẩn năm 2016.
 


Từ 1/7, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2019) của Bộ Giao thông Vận tải chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới so với quy chuẩn năm 2016./.


https://www.vietnamplus.vn/infographics-tu-17-lai-xe-can-chu-y-nhung-dieu-sau-de-khong-bi-phat/650059.vnp

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)