10:01, 31/12/2016

Thực hiện mô hình tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam: "Huy động tiết kiệm từ cộng đồng người nghèo thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn",

  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)