Hưng Yên: Hơn 60% số mẫu nước sinh hoạt không đạt yêu cầu

21:00, 13/08/2018
Theo báo cáo kết quả ngoại kiểm vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt trong tháng 7 của Sở Y tế, có 34 cơ sở cung cấp nước sinh hoạt đã được kiểm tra (ngoại kiểm). Trong đó có 17 cơ sở cung cấp nước có công suất thiết kế trên 1 nghìn m3/ngày đêm và 17 cơ sở cung cấp nước có công suất thiết kế dưới 1 nghìn m3/ngày đêm. Các nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra chế độ nội kiểm; quy định vệ sinh; chế độ thông tin; chế độ báo cáo…
 
Kết quả xét nghiệm nước của các nhà máy nước cho thấy 66/102 mẫu không đạt các chỉ tiêu về lý, hóa học như: Hàm lượng clo dư, mangan, clorua; 11 mẫu không đạt chỉ tiêu vi sinh vật; 11 mẫu không đạt cả chỉ tiêu lý hóa và vi sinh vật. Sở Y tế đã yêu cầu các nhà máy cấp nước khắc phục ngay những tồn tại trên, đồng thời có kế hoạch kiểm tra hàng tháng đối với các cơ sở cung cấp nước sinh hoạt trong toàn tỉnh.
 
Vi Ngoan
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)