Hưng Yên: Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ

Thực hiện Công văn số 8350/BNN-TTr ngày 4.10.2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Y tế, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các địa phương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thanh tra, kiểm tra, để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cơ sở giết mổ có hành vi tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ; hoạt động thanh tra, kiểm tra đột xuất liên ngành thực hiện dựa trên việc thu thập và xử lý nguồn thông tin trinh sát của các lực lượng công an, các kênh tiếp nhận tố giác hành vi vi phạm tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ của các tổ chức, cá nhân…; tuyên truyền, giáo dục về tác hại của chất cấm; công bố thông tin chính xác, kịp thời về thực trạng sử dụng, mức tồn dư chất cấm trong thực phẩm để người tiêu dùng hiểu rõ, cùng tham gia giám sát, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ, phát triển chăn nuôi hiệu quả, bền vững. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định. 
 
Tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ của cơ quan thú y trong việc giám sát hoạt động của các lò mổ, kiểm soát giết mổ tại các lò mổ; kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh các sản phẩm thuốc an thần dùng trong thú y. Tổ chức thực hiện có hiệu quả theo điểm b, khoản 1 của Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9.5.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan chuyên môn, các địa phương xây dựng chuyên mục về an toàn vệ sinh thực phẩm, thường xuyên đăng tin, bài về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Kịp thời công khai những cơ sở vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, những sản phẩm, thực phẩm không bảo đảm an toàn; đưa tin biểu dương những cơ sở, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt những quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.
 
PV
 
;