Hưng Yên: Trên 700 trường hợp tự tháo dỡ công trình vi phạm trên đất thủy lợi

Theo kết quả rà soát, thống kê của ngành chức năng và đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, toàn tỉnh có trên 2,6 nghìn trường hợp làm nhà, xây dựng công trình phụ trái phép trên đất thủy lợi. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, đến nay các địa phương trong tỉnh đã xử lý được hơn 930 trường hợp vi phạm, trong đó có trên 700 trường hợp tự tháo dỡ công trình vi phạm, còn lại được xử lý bằng các hình thức lập biên bản, xử phạt hành chính, cưỡng chế… 
 
Hiện nay, ngành chức năng, các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh đang tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động những hộ vi phạm tự giác tháo dỡ công trình, tổ chức cưỡng chế theo quy định những trường hợp cố tình không chấp hành, phấn đấu không để phát sinh vi phạm mới.
 
Đức Toản
 
;