Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT đối với Công ty TNHH thương mại và công nghiệp Mỹ Việt

17:46, 23/05/2019

Ngày 21.5, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1177/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) đối với Công ty TNHH thương mại và công nghiệp Mỹ Việt (Khu Công nghiệp Phố Nối A). Lý do, công ty bị xử phạt là: Xả nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. 


Tổng mức xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với công ty là 199 triệu đồng.


Mai Nhung
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)