Phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019 - 2020

19:58, 02/01/2020

Thực hiện Công văn số 1696/TTg-KGVX ngày 17.12.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống bệnh dịch mùa đông xuân năm 2019 - 2020, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1106/CĐ-TTg ngày 27.7.2017 về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết. Xây dựng kế hoạch, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch mùa đông xuân năm 2019 - 2020, nhất là chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn, đặc biệt tại các công trường xây dựng, các khu nhà trọ. Giám sát chặt chẽ tình hình bệnh, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, tổ chức cấp cứu điều trị người bệnh kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong; bảo đảm phương tiện, vật tư, trang thiết bị và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Y tế về công tác giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng và điều trị bệnh mùa đông xuân; kịp thời báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tuyên truyền, cung cấp đầy đủ, kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng, chống để người dân chủ động, tích cực phòng, chống các loại dịch bệnh mùa đông xuân.


PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)