UBND tỉnh yêu cầu tập trung chỉ đạo việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh 

19:48, 27/02/2020

Để hạn chế thấp nhất tác động của thời tiết xấu và sâu bệnh gây hại; bảo đảm lúa và cây trồng vụ xuân tiếp tục sinh trưởng, phát triển tốt cho năng suất cao, UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, cụ thể:


Đối với cây lúa: Chỉ đạo, tập trung tăng cường hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân, điều tiết nước cho lúa bảo đảm cho lúa sinh trưởng phát triển tốt, đồng đều; cấy dặm những chòm, khóm bị chết do chuột, ốc bươu vàng… gây hại. Kiểm tra bờ vùng, bờ thửa, hạn chế tối đa sự lãng phí nước; đồng thời dự trữ nước trong các kênh mương, ao, hồ để bảo đảm đủ nước để chăm sóc và thực hiện công tác bảo vệ thực vật cho lúa; không để ruộng lúa bị khô hạn hoặc ngập úng. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, dự tính dự báo, hướng dẫn phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại, đặc biệt lưu ý các đối tượng sâu bệnh như: Bệnh đạo ôn lá, nghẹt rễ, sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, chuột, ốc bươu vàng… Tăng cường công tác kiểm tra kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường; hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng.


Đối với cây rau, màu: Tập trung chăm sóc, bón phân sớm, làm cỏ, vun xới cho ngô, lạc, đậu tương và các cây rau màu khác; bảo đảm đủ nước để cây rau, màu sinh trưởng phát triển tốt, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại.


Đối với cây ăn quả: Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc và phòng trừ một số loại sâu, bệnh hại trên cây nhãn, vải, cây có múi như: Bệnh sương mai, bọ trĩ, rệp, bọ xít nâu, sâu vẽ bùa… Hướng dẫn sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm an toàn và hiệu quả.


Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên đưa tin phổ biến cho bà con nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho lúa, cây ăn quả và rau màu.


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)