Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm triển khai cho vay nhà ở xã hội

16:01, 09/03/2020

Thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, ngày 20.10.2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Văn Lâm đã phối hợp với UBND, ban giảm nghèo các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị, xã hội triển khai tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách và cơ chế cho vay nhà ở xã hội. Đến nay, tổng dư nợ chương trình này đạt hơn 1,256 tỷ đồng. 


Đối tượng được vay vốn là những người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức…với lãi suất ưu đãi là 4,8%/năm.


Năm 2020, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Văn Lâm được Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Hưng Yên phân bổ 2 tỷ đồng để thực hiện cho các đối tượng chính sách và người có thu nhập thấp trên địa bàn vay ưu đãi để xây mới, sửa chữa và mua nhà ở xã hội. Căn cứ nguồn vốn phân bổ, thời gian tới phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ban giảm nghèo xã, thị trấn, các hội đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 của Chính phủ.


PV


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)