Hưng Yên: 1,5 tỷ đồng hỗ trợ lao động nông thôn học nghề 

17:27, 16/04/2020

Ngày 15.4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1005/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu, kinh phí hỗ trợ lao động nông thôn học nghề tỉnh Hưng Yên năm 2020. 


Theo đó, sẽ có 750 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề miễn phí với tổng kinh phí đầu tư 1,5 tỷ đồng; 11 đơn vị được phân bổ kinh phí thực hiện. Trong đó, Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi được phân bổ 300 triệu đồng để đào tạo 150 lao động học các nghề: Sửa chữa điện dân dụng, hàn, may công nghiệp; hai đơn vị gồm: Trường trung cấp nghề Á Châu và Trường trung cấp tổng hợp Đông Đô, mỗi đơn vị được hỗ trợ 200 triệu đồng để đào tạo 100 lao động học nghề may công nghiệp. Các đơn vị còn lại là các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố được hỗ trợ đào tạo từ 50 - 150 lao động nông thôn học nghề may công nghiệp, hàn.


Lệ Thu 


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)