Hưng Yên: Không để bị động trước các tình huống thiên tai

16:32, 21/05/2020

Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường với những yếu tố rất cực đoan, bất thường gây hậu quả cho sản xuất và đời sống dân sinh. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hoạt động hiệu quả trong công tác chỉ huy phòng, chống thiên tai (PCTT) của các cấp, ngành, sự chủ động của người dân nên đã giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

 

Trạm bơm không ống cột nước thấp cấp nguồn tưới và tiêu Chợ Thi, huyện Tiên Lữ chuẩn bị đưa vào khai thác
Trạm bơm không ống cột nước thấp cấp nguồn tưới và tiêu Chợ Thi, huyện Tiên Lữ chuẩn bị đưa vào khai thác


 
Xác định hạn chế, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hàng năm tỉnh và các địa phương đã thường xuyên rà soát, kiện toàn, nâng cao năng lực ban chỉ huy, văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các cấp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ điều hành ứng phó thiên tai. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng về PCTT được các địa phương tổ chức bằng nhiều hình thức, với sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân tham gia, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và kỹ năng ứng phó của cấp chính quyền, người dân, cộng đồng trong PCTT...


Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, gắn xây dựng cộng đồng an toàn với thực hiện tiêu chí an toàn về PCTT trong xây dựng nông thôn mới,  trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương và cơ quan chức năng tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện tại những khu vực xung yếu để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân; mặt khác, phân công lãnh đạo trực tiếp xuống địa bàn để chỉ đạo, chỉ huy, điều hành công tác ứng phó, khắc phục thiên tai kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả. Đến nay, đã có 161/161 xã, phường, thị trấn trong tỉnh thành lập lực lượng xung kích PCTT với tổng quân số 16,1 nghìn người, nòng cốt là dân quân, tự vệ. Căn cứ dự báo thiên tai hàng năm, ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp đã tổ chức tập huấn, diễn tập phương án ứng phó với thiên tai sát với tình hình cụ thể và xử lý tình huống an toàn, hiệu quả. Cùng với việc phòng ngừa, hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT còn tích cực, chủ động tham mưu với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra. Nhờ chủ động trong công tác chỉ huy và tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tỉnh đã không bị động trong mọi tình huống, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

Theo tổng hợp của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, năm 2019, trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng của 3 cơn bão, 22 đợt không khí lạnh, 10 đợt nắng nóng, 14 đợt mưa lớn diện rộng, 30 vụ sét đánh lớn, nhỏ, đã gây thiệt hại về lúa, rau màu và một số công trình; không bị thiệt hại về người. Được sự đầu tư từ nguồn vốn của Trung ương, ngân sách tỉnh, những sự cố do thiên tai đã được khắc phục. Tỉnh trích kinh phí từ Quỹ PCTT tỉnh để tu sửa khẩn cấp một số hạng mục công trình đê điều và cấp cho các huyện, thị xã, thành phố tu sửa khẩn cấp một số công trình PCTT khác với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhà thầu thi công đang tích cực phấn đấu hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài tỉnh Hưng Yên, tạo sự vững chắc của hệ thống công trình chống lũ của tỉnh. Qua kết quả rà soát, đánh giá của các ngành, địa phương, hệ thống công trình PCTT trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. 


Để chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai có thể gây ra trong năm nay và những năm tới, các ngành, địa phương cần triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2020 của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. Huy động mọi nguồn lực và cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp cơ bản nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra và thích ứng với biến đổi khí hậu đối với sản xuất và đời sống; xây dựng các kế hoạch, phương án để chủ động PCTT&TKCN; tăng cường năng lực nhằm chủ động ứng phó kịp thời và có hiệu quả trước mọi tình huống. Xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN của địa phương, ngành mình một cách cụ thể, chi tiết và sát thực, trong đó, cần xác định nhiệm vụ chống hạn, chống úng nội đồng và bão, lốc, lũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong mùa mưa bão; xây dựng phương án hộ đê toàn tuyến, phương án trọng điểm và kế hoạch về vật tư, phương tiện, lực lượng tham gia PCTT&TKCN cho phù hợp. Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo của các cấp chính quyền đến từng thôn, xóm, người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan; rà soát, chủ động di dời dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai. Tiếp tục củng cố lực lượng, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác PCTT theo phương châm “4 tại chỗ”; chuẩn bị đủ vật tư dự phòng để chủ động ứng phó khi có sự cố và bảo đảm an toàn công trình. Rà soát, điều chỉnh phương án sản xuất nông nghiệp phù hợp với đặc thù thiên tai từng vùng và tác động của biến đổi khí hậu.

 

UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch PCTT&TKCN của UBND tỉnh và những quy định liên quan, coi đó là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân trong năm.


Đức Toản
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)