Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Văn Lâm

Triển khai chương trình cho vay để trả lương ngừng việc cho người lao động

17:57, 20/05/2020

Đối tượng được vay vốn là Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09.4.2020 của Chính phủ, có tên trong danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt.

 

Khách hàng vay vốn được xét duyệt cho vay khi đáp ứng đủ các điều kiện như: Có tên trong danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31.12.2019; có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động, có kế hoạch và cam kết trả nợ đầy đủ, đúng hạn.

 

Mức cho vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 03 tháng (từ tháng 4 đến hết tháng 6.2020); lãi suất cho vay 0%/năm; thời hạn vay tối đa không quá 12 tháng; khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

 

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Văn Lâm thực hiện giải ngân đến hết ngày 31.7.2020. Khi khách hàng có đủ các điều kiện trên và có nhu cầu vay vốn chương trình cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động xin liên hệ với Phòng giao dịch Ngân hàng CXSH huyện Văn Lâm để được hướng dẫn cụ thể.

 

Hương Giang

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)