Dừng hoạt động gây ô nhiễm môi trường 12 cơ sở sản xuất

20:04, 23/06/2020

Theo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ môi trường đối với các cơ sở trong danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường của tỉnh trong các năm 2016 – 2018 cho thấy, đến tháng 6.2020, có 12 cơ sở chưa hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo quy định.

 

Căn cứ theo kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã ban hành quyết định dừng các hoạt động gây ô nhiễm môi trường của 12 cơ sở gồm: Công ty cổ phần may Việt Ý Hưng Yên (Khoái Châu); Công ty cổ phần thương mại vật tư và xây lắp Thịnh Hưng, Công ty TNHH Vĩ Tuyến (Văn Lâm); Công ty cổ phần Green Sunise (thị xã Mỹ Hào); Công ty cổ phần sản xuất và xây dựng Trường Phát (Văn Giang); Công ty TNHH Vĩ Mộc (Yên Mỹ); cơ sở sản xuất, kinh doanh Nguyễn Hữu Tín (xã Hạ Lễ, Ân Thi); các cơ sở sản xuất, kinh doanh Nguyễn Cao Tường, Nguyễn Thị Lan, Lê Gia Thạch, Đỗ Văn Tiến (phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào); cơ sở sản xuất, kinh doanh Nguyễn Văn Tuấn (thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm).

 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở trên dừng xả nước thải vào nguồn nước, dừng hoạt động tái chế phế liệu để tập trung khắc phục ô nhiễm môi trường cho đến khi hoàn thành và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. 


Mai Nhung   
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)