Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Lâm: Dư nợ ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt trên 237 tỷ đồng

19:37, 23/07/2020

Đến nay, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm đạt trên 238,5 tỷ đồng tăng trên 9,3 tỷ đồng so với cuối năm 2019, cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao. Trong đó dư nợ ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt trên 237 tỷ đồng, chiếm 99,5% tổng dư nợ với 250 tổ tiết kiệm vay vốn. Cụ thể như sau: Hội nông dân có 81 tổ với 2.663 hộ vay vốn, số vốn vay quản lý là trên 79,5 tỷ đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ có 111 tổ với 4.051 hộ vay số vốn trên 121 tỷ đồng; Hội cựu chiến binh có 52 tổ với 1.274 hộ vay số vốn trên 33 tỷ đồng đồng; Đoàn Thanh niên có 6 tổ với 165 hộ vay vốn... 


Hương Giang

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)