Tổng lượng rác thải sinh hoạt được xử lý tập trung theo quy chuẩn đạt gần 300 tấn/ngày

17:06, 27/08/2020

Theo kết quả khảo sát, đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh hiện nay khoảng 700 tấn/ngày, tăng 10% so với năm trước. Đến nay, tổng lượng rác thải sinh hoạt được xử lý tập trung theo quy chuẩn đạt gần 300 tấn/ngày tại 3 khu xử lý rác thải tập trung ở thành phố Hưng Yên; xã Đại Đồng (Văn Lâm) và phường Dị Sử (thị xã Mỹ Hào). 


Mai Nhung
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)