Gần 27,1 tỷ đồng chi cho hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

19:29, 10/09/2020

Từ năm 2011 đến nay, tổng chi ngân sách cho hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh là gần 27,1 tỷ đồng; trong đó, kinh phí cấp cho ngành lao động - thương binh và xã hội, UBND cấp huyện, cấp xã là gần 6,4 tỷ đồng, số còn lại là chi trực tiếp cho các hoạt động, mô hình cụ thể như: Tập huấn nâng cao năng lực, trình độ cho phụ nữ; tuyên truyền về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; đào tạo nghề cho lao động nữ, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo… Riêng từ năm 2018 đến nay, nguồn kinh phí cho hoạt động này trung bình từ 4,1 đến 4,5 tỷ đồng/năm.


Lệ Thu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)