Trên 558 tỷ đồng thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường

17:07, 07/09/2020

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, từ năm 2016 đến nay, tổng kinh phí thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đạt trên 558 tỷ đồng. Nguồn kinh phí trên bao gồm các nguồn như: Kinh phí sự nghiệp môi trường tỉnh, ngân sách các cấp, kinh phí của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ môi trường và đóng góp của nhân dân. Các chương trình, nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường hiện nay chủ yếu tập trung vào hoạt động đầu tư, xây dựng các công trình xử lý chất thải; công tác thu gom, xử lý chất thải; công tác điều tra, đánh giá, phân loại, kiểm soát nguồn thải; xây dựng các mô hình thu gom, xử lý chất thải…


Mai Nhung
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)