Xây dựng khu dân cư không tệ nạn xã hội

17:21, 12/01/2021

Những năm qua, phong trào Xây dựng khu dân cư “3 không” diễn ra sôi nổi trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tiêu chí “Không tệ nạn xã hội” được các khu dân cư chú trọng thực hiện.
 

Phối hợp trao đổi thông tin giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Tân Quang (Văn Lâm)
Phối hợp trao đổi thông tin giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Tân Quang (Văn Lâm)

 

Thực hiện nội dung “Không tệ nạn xã hội”, những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay, 100% các huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn đã thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; hơn 1,6 nghìn tổ tự quản ở các khu dân cư (KDC) trên lĩnh vực an ninh trật tự, hoạt động theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, trong đó nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự do MTTQ phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội được thành lập và hoạt động có hiệu quả; 100% các KDC trên địa bàn tỉnh đã xây dựng, củng cố các tổ liên gia, tổ tự quản trên lĩnh vực an ninh trật tự ở các KDC. Ban Công tác Mặt trận ở các KDC phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm; tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; chấp hành và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; hướng dẫn và vận động nhân dân bài trừ tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, văn hoá phẩm độc hại; xây dựng đời sống văn hóa; tham gia hòa giải những mâu thuẫn nảy sinh ở cộng đồng dân cư…


Cuối năm 2020, thôn Tăng Bảo, xã Tân Quang (Văn Lâm) được công nhận KDC nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó tiêu chí về an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội được đánh giá cao. Bà Nguyễn Thị Luân, Trưởng ban Công tác Mặt trận KDC Tăng Bảo cho biết, bám sát nội dung “Không tệ nạn xã hội” trong phong trào thi đua Xây dựng KDC “3 không”, các thành viên Ban Công tác Mặt trận KDC luôn chủ động thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vừa tuyên truyền, vừa kết hợp nắm bắt tình hình trong nhân dân, quản lý chặt chẽ tình hình an ninh trật tự và tệ nạn xã hội trên địa bàn, kịp thời cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết. Do đó, nhiều năm nay trên địa bàn không phát sinh mới số người nghiện ma túy; không có tệ nạn mại dâm; các dấu hiệu cờ bạc được phát hiện, nhắc nhở kịp thời. Đồng chí Đinh Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Quang cho biết, xã có khoảng 155 doanh nghiệp với số lượng lớn công nhân cư trú trên địa bàn, do đó, cùng với việc bám sát tuyên truyền các nội dung phong trào thi đua Xây dựng KDC “3 không”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy hiệu quả 24 mô hình tổ, đội tự quản tại các KDC, điển hình như mô hình tự quản về an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông của Hội CCB. Khu dân cư Đông Bạn, xã Cẩm Ninh (Ân Thi) cũng là một điểm sáng về xây dựng KDC không tệ nạn xã hội. Ông Trương Ngọc Khánh, Trưởng ban Công tác Mặt trận KDC Đông Bạn cho biết, nhiều năm nay, KDC Đông Bạn không có người nghiện ma túy; không có tệ nạn cờ bạc, mại dâm; an ninh trật tự trên địa bàn được bảo đảm ổn định. Thôn đã phát huy tốt vai trò của Ban Công tác Mặt trận KDC, bám sát các nội dung phong trào thi đua Xây dựng KDC “3 không” để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện. Bên cạnh đó, tổ hòa giải của thôn với 11 thành viên hoạt động nhiệt tình, hiệu quả, kịp thời nắm bắt, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân từ khi mới manh nha. Đặc biệt, Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể KDC hướng hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ với 2 câu lạc bộ bóng chuyền hơi và 1 câu lạc bộ văn nghệ, thường xuyên luyện tập, giao lưu, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa, thể thao lành mạnh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội.


Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị -  xã hội, ngành chức năng; phát huy vai trò Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể ở các KDC trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của  Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo các tầng lớp nhân dân; tạo điều kiện, động viên nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản; đa dạng hóa các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, hướng cho người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên tham gia các hoạt động giải trí lành mạnh… thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua Xây dựng KDC “3 không” nói chung và KDC Không tệ nạn xã hội nói riêng.


Bài, ảnh: Đức Hùng
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)