Hưng Yên chi trên 680 triệu đồng thực hiện đề tài nghiên cứu đánh giá hiện trạng hàm lượng Arsen trong tầng chứa nước Pleistocen

17:13, 19/02/2021

Nhằm đánh giá hiện trạng hàm lượng, mức độ ảnh hưởng của Arsen (As) trong tầng chứa nước ngầm chính được khai thác phục vụ sản xuất và sinh hoạt, UBND tỉnh đã quyết định dành trên 680 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện đề tài nghiên cứu đánh giá hiện trạng hàm lượng As trong tầng chứa nước Pleistocen trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen hợp lý, an toàn, hiệu quả. 


Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở lấy mẫu phân tích hàm lượng As trong nước thô và nước sau xử lý của các hộ dân, nhà máy cấp nước tập trung để đánh giá hiện trạng và khả năng xử lý As. Từ đó đề xuất các phương án khai thác, sử dụng phù hợp.


Mai Nhung Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)