47 cơ sở giết mổ lợn ở Hưng Yên được chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y và ATTP

11:00, 27/05/2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên vừa công bố danh sách các cơ sở giết mổ được cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, toàn tỉnh có 47 cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y giết mổ lợn. Cụ thể, thành phố Hưng Yên,  thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm mỗi nơi có 9 cơ sở;  huyện Tiên Lữ và Khoái Châu cùng có 4 cơ sở; huyện Phù Cừ và Ân Thi cùng có 1 cơ sở; huyện Kim Động có 3 cơ sở; huyện Yên Mỹ có 6 cơ sở;  huyện Văn Giang có 2 cơ sở.  


Thực hiện công văn của UBND tỉnh về việc “Hỗ trợ tiêu thụ lợn thương phẩm an toàn”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu các phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế phối hợp với Trạm Thú y là đơn vị đầu mối tổng hợp nhu cầu tiêu thụ của các đơn vị trên địa bàn. Đồng thời tổ chức kết nối cung cầu với các cơ sở giết mổ gia súc đủ nguồn lực bảo đảm yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với các ban, sở, ngành, đoàn thể không đủ điều kiện tự tổ chức kết nối cung – cầu, tổng hợp nhu cầu gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... 


PV 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)