Hưng Yên chủ động phòng, chống lụt, bão

Mùa mưa bão đã đến, các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với mưa bão, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Công nhân Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi và thoát nước thành phố Hưng Yên trục vớt rau bèo trên tuyến sông Đống Lỗ
 Trục vớt rau bèo trên tuyến sông Đống Lỗ  (thành phố Hưng Yên)
Diễn tập cắm cừ đào mò tại huyện Khoái Châu
Diễn tập cắm cừ đào mò tại huyện Khoái Châu
Công nhân Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Kim Động bảo dưỡng máy bơm
Công nhân Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Kim Động bảo dưỡng máy bơm

Phạm Đăng

 
;