Nông dân Hưng Yên thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị sản xuất vụ mùa

Những ngày qua, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng nông dân các địa phương trong tỉnh vẫn hối hả xuống đồng thu hoạch lúa xuân theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, đồng thời vệ sinh đồng ruộng, làm đất và chuẩn bị các điều kiện cho gieo cấy lúa mùa. 
 
Nông dân xã Hiệp Cường thu hoạch lúa xuân
Nông dân xã Hiệp Cường thu hoạch lúa xuân
Nông dân xã Nhật Tân (Tiên Lữ) chở thóc về nhà
Nông dân xã Nhật Tân (Tiên Lữ) chở thóc về nhà
Làm đất gieo cấy lúa mùa ở xã Hạ Lễ (Ân Thi)
Làm đất gieo cấy lúa mùa ở xã Hạ Lễ (Ân Thi)

Đức Toản

;