Chăm sóc, bảo vệ lúa mùa

Đến ngày 15.7, nông dân trong tỉnh đã cơ bản gieo cấy xong gần 38 nghìn ha lúa mùa, chuyển trọng tâm sang chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh gây hại.
 
Dưới đây là những hình ảnh trên đồng ruộng tại một số địa phương:
 
Nông dân xã Việt Hòa (Khoái Châu) “vá” nốt diện tích còn lại.

Nông dân xã Minh Tân (Phù Cừ) tỉa, dặm lúa gieo thẳng

Bón thúc đợt 1 cho lúa ở xã Văn Nhuệ (Ân Thi).
Bón thúc đợt 1 cho lúa ở xã Văn Nhuệ (Ân Thi)
, trừ ốc bươu vàng gây hại lúa ở xã Ngọc Thanh (Kim Động)
Phòng, trừ ốc bươu vàng gây hại lúa ở xã Ngọc Thanh (Kim Động)
Nông dân xã Nhật Tân (Tiên Lữ) căng ni lông chống chuột.
Nông dân xã Nhật Tân (Tiên Lữ) căng ni lông chống chuột.

 Đức Toản

;