Mành làng Cuông

Nghề dệt mành ở thôn Đa Quang (làng Cuông) - Dỵ Chế (Tiên Lữ) luôn  phát huy được thế mạnh nghề truyền thống. Mành tre thay thế những tấm liếp, bức dại…che nắng, gió cho ô cửa những ngôi nhà có không gian kiến trúc đặc trưng nông thôn Bắc bộ…những năm cuối thế kỷ trước, gần như cả làng tham gia sản xuất mành, tạo việc làm và thu nhập thường xuyên.
 
Mấy năm gần đây sản phẩm tiêu thụ khó khăn, lực lượng tham gia sản xuất giảm nhiều, nhưng sản phẩm mành tre chất lượng của làng Cuông vẫn xuất hiện  iều tỉnh, thành phố trong cả nước. 
Lao động nữ làng Cuông dệt mành lúc nông nhàn
Lao động nữ làng Cuông dệt mành lúc nông nhàn
Người cao tuổi làng Cuông dệt mành cỡ nhỏ
Người cao tuổi làng Cuông dệt mành cỡ nhỏ
Các điểm cung cấp tre, nứa phục vụ nghề làm mành
Các điểm cung cấp tre, nứa phục vụ nghề làm mành
Dệt mành khổ lớn, cung cấp cho các mối hang ngoại tỉnh
Dệt mành khổ lớn, cung cấp cho các mối hang ngoại tỉnh
Chẻ nan mành
Chẻ nan mành

 Nguyễn Thanh - Hoàng Thao

;