Hưng Yên chuẩn bị vào năm học mới

Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2016-2017 bắt đầu. Thời điểm này, các nhà trường, gia đình, học sinh tập trung chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng bước vào năm học mới.
Phòng Gíao dục  và Đào tạo Phù Cừ chuẩn bị sách giáo khoa, sách bổ trợ để chuyển về các trường
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cừ chuẩn bị sách giáo khoa, sách bổ trợ để chuyển về các trường
Mua sắm đồ dùng học tập
Mua sắm đồ dùng học tập
Vệ sinh khuôn viên trường học sau kỳ nghỉ hè
Vệ sinh khuôn viên trường học sau kỳ nghỉ hè
Khu phòng học Trường THCS Hồng Quang (Ân Thi) đang hoàn thiện đưa vào sử dụng trong năm học mới
Khu phòng học Trường THCS Hồng Quang (Ân Thi) đang hoàn thiện đưa vào sử dụng trong năm học mới
Cán bộ, giáo viên thảo luận nhóm trong đợt tập huấn mô hình trường học mới cấp Tiểu học  do Sở Giaó dục và Đào tạo tổ chức
Cán bộ, giáo viên thảo luận nhóm trong đợt tập huấn mô hình trường học mới cấp Tiểu học do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức
Đào Doan
 
;