Nhãn sớm Hưng Yên

Hơn 1 tháng nữa nhãn chính vụ mới cho thu quả, tuy nhiên, thời điểm này, nhãn chín sớm ở một số xã Hồng Nam, xã Quảng Châu (thành phố Hưng Yên) đã cho thu hoạch. Với giá từ 60 - 70 nghìn đồng/kg, phần lớn nhãn được chuyển đi tiêu thụ tại các siêu thị ở Hà Nội.
Cắt nhãn cần dứt khoát, tỉ mỉ khi trọn chùn
Cắt nhãn cần dứt khoát, tỉ mỉ khi trọn chùm
Loại bỏ quả hỏng, lá, cành thừa trước khi tiêu thụ
Loại bỏ quả hỏng, lá, cành thừa trước khi tiêu thụ

Lái buôn đến tận vườn thu mua những chùm nhãn sớm đầu mùa
Lái buôn đến tận vườn thu mua những chùm nhãn sớm đầu mùa

Nhãn sớm được bày bán tại các chợ
Nhãn sớm được bày bán tại các chợ

Thơm ngon nhãn sớm Hưng Yên
Thơm ngon nhãn sớm Hưng Yên

 

Nguyễn Nhân

;