Đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện

15:28, 02/10/2019

Hưng Yên là một trong những địa phương có tốc độ phát triển phụ tải lưới điện cao trong khu vực, trung bình từ 12-17%/năm.


Để để đáp ứng nhu cầu phụ tải, chống quá tải cho lưới điện trung thế của khu vực, phát triển lưới điện phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Công Thương và Công ty Điện lực Hưng Yên đã triển khai xây dựng nhiều công trình điện. 

Kiểm tra vận hành trạm biến áp mới được đầu tư xây dựng
Kiểm tra vận hành trạm biến áp mới được đầu tư xây dựng
Công nhân
Công nhân Điện lực Ân Thi lắp đặt lưới điện
Trạm
Trạm biến áp 110kv Văn Giang 2 đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trên địa bàn huyện


Đào Ban 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)