Nông thôn mới Văn Lâm 

19:50, 14/10/2019

Với sự quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, sau gần 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, 10/10 xã của huyện Văn Lâm đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Văn Lâm đã đạt 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Dưới đây là một số hình ảnh về phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện.
 

Mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm của nông dân xã Tân Quang
Mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm của nông dân xã Tân Quang
Xây dựng đường làng ngõ xóm ở Văn Lâm
Xây dựng đường làng ngõ xóm ở Văn Lâm
Đường giao thông nông thôn xã Đình Dù hôm nay
Đường giao thông nông thôn xã Đình Dù hôm nay

 

Màn đồng diễn múa quạt của người cao tuổi xã Lạc Hồng 
Màn đồng diễn múa quạt của người cao tuổi xã Lạc Hồng 

 
 
Phương MinhNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)