• BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN baohungyen.vn
    09:48 | 25/09/2017
    1- Mức giá đối với hình ảnh logo tĩnh, số lượng kỳ đăng tính theo thời gian 15 ngày là 01 kỳ quảng cáo cụ thể như sau.
    .