BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN baohungyen.vn

09:48, 25/09/2017
1- Mức giá đối với hình ảnh logo tĩnh, số lượng kỳ đăng tính theo thời gian 15 ngày là 01 kỳ quảng cáo cụ thể như sau.
 
- Số tiền là: 40.000 đ/KB/kỳ (15 ngày)
 
- Đối với các quảng cáo đăng nhiều kỳ được giảm giá 10% cho kỳ tiếp theo (nhưng giá thấp nhất không dưới 24.000đ/KB/kỳ)
 
2- Mức giá đối với hình ảnh logo động, số lượng kỳ đăng tính 15 ngày là 01 kỳ quảng cáo cụ thể như sau.
- Số tiền là: 45.000đ/KB/kỳ (15 ngày)
 
- Đối với các quảng cáo đăng nhiều kỳ được giảm giá 10% cho kỳ tiếp theo (nhưng giá thấp nhất không dưới 27.000đ/KB/kỳ)
 
3- Mức đối với các đơn vị thuê Benner liên kết đến các trang Website khác.
 
- Tính 50% theo mức giá 01 của văn bản này
 
(Toàn bộ mức giá trên chưa tính thuế VAT)
 
 
Quý độc giả có nhu cầu quảng cáo trên baohungyen.vn, vui lòng liên hệ:
 
         Điện thoại: 0221.3556963
 
         Email: ductuan120688@gmail.com
  
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)