Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

09:21, 19/11/2012

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một cuộc vận động lớn trên phạm vi toàn quốc, được triển khai thực hiện theo Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị (Khóa X), nhằm phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và thúc đẩy sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Sau 3 năm triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, sự nỗ lực của các sở, ngành liên quan, sự hưởng ứng mạnh mẽ của các địa phương, các doanh nghiệp trong tỉnh, nhận thức của người tiêu dùng về cuộc vận động đã có bước chuyển biến rõ rệt. Trên thị trường trong tỉnh, các mặt hàng sản xuất trong nước xuất hiện nhiều hơn, người tiêu dùng cũng chú trọng hơn đến hàng hóa của Việt Nam.

Nhiều hội chợ thương mại được tổ chức góp phần quảng bá giới thiệu hàng Việt Nam tại các địa phương trong tỉnh
Nhiều hội chợ thương mại được tổ chức góp phần quảng bá giới thiệu hàng Việt Nam tại các địa phương trong tỉnh

 

Hàng hóa Việt ngày càng được bày bán nhiều trong các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ
Hàng hóa Việt ngày càng được bày bán nhiều trong các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ

 


Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)