Chương trình Quốc gia về An toàn lao động - Vệ sinh lao động

16:30, 26/12/2012

 

Diễn tập cấp cứu nạn nhân TNLĐ tại KCN Phố Nối

Diễn tập cấp cứu nạn nhân TNLĐ tại KCN Phố Nối

 

 

Sơ cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn lao động tại Mỹ Hào
Sơ cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn lao động tại Mỹ Hào

 

Tập huánATVSLĐ tại Công ty cổ phần Alphanam (Văn Lâm)
Tập huấn ATVSLĐ tại Công ty cổ phần Alphanam (Văn Lâm)

 

 


Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)