Dự án nâng cao năng lực truyền thông, giám sát và đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về y tế

09:12, 26/12/2012

Nâng cao năng lực truyền thông, giám sát và đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về y tế là một dự án tác động tích cực đến hệ thống các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trên cả nước. Dự án nhằm đẩy mạnh các hoạt động và nâng cao năng lực của cả hệ thống trong việc cải thiện kiến thức của người dân về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh...

Tập huấn kỹ năng truyền thông, giám sát thực hiện chương trình y tế
Tập huấn kỹ năng truyền thông, giám sát thực hiện chương trình y tế

 

Giám sát chương trình dinh dưỡng tại cộng đồng
Giám sát chương trình dinh dưỡng tại cộng đồng

 

Chương trình truyền thông rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam không dịch bệnh
Chương trình truyền thông rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam không dịch bệnh

 


Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)