Hưng Yên cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

18:31, 14/02/2020

Ngày 14.2.2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 277/UBND-KGVX về việc cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 

Văn bản số 277/UBND-KGVX
Văn bản số 277/UBND-KGVX

 

Theo đó, trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non; học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; học sinh các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 23. 2.2020.


Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh thực hiện việc cho học sinh nghỉ học; có kế hoạch triển khai phương án giáo dục trực tuyến online, giao bài học, ôn tập phù hợp với từng cấp học; thông báo cho cha mẹ học sinh phối hợp tổ chức cho học sinh ôn bài trực tuyến, thực hiện biện pháp phòng dịch và quản lý học sinh trong thời gian nghỉ học; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường theo hướng dẫn của ngành Y tế; thường xuyên báo cáo UBND tỉnh để bảo đảm các điều kiện trước khi cho học sinh đi học trở lại.

 

PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)