Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

18:08, 30/12/2019

Ngày 30.12, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương… Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ: Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng.
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hội nghị Chính phủ với địa phương tập trung đánh giá, tổng kết lại 1 năm đã qua và quan trọng hơn, đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hoàn thành các mục tiêu phát triển mà Quốc hội giao. Những kết quả đã đạt được trong năm 2019 có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho năm 2020, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2019, tăng trưởng GDP cả nước ước đạt 7,02 %; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân ước đạt 2,79%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa lần đầu tiên vượt mốc 500 tỷ USD; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 33,9% GDP... Trong năm, cả nước có trên 138 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 đạt 54%. Khoa học công nghệ được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Có nhiều chuyển biến tích cực trong đổi mới giáo dục và đào tạo. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả tích cực; công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường…


Năm 2020 và những năm tiếp theo, Chính phủ đề ra phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả” với các nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành là: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng thực chất, hiệu quả hơn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn; phát triển kinh tế bền vững gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội…


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; năm tiến hành tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại khác của nước ta. Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 


Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước  Nguyễn Phú Trọng đã nêu 5 nhóm nhiệm vụ lớn cần tập trung  ưu tiên thực hiện, trong đó, tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; quan tâm hơn nữa và có những chính sách, biện pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp hơn nữa đối với việc phát triển văn hoá, xã hội, xây dựng con người hài hoà với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật; chú trọng hơn nữa đến cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức, cán bộ, đổi mới phương pháp và lề lối làm việc; các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, tăng cường sự phối hợp trong việc xây dựng, hoàn thiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách, bảo đảm tính sát hợp, thống nhất, đồng bộ, khả thi cao. 


Về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương, nghiêm túc quán triệt nghị quyết của Trung ương và Chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, Chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ khóa XII.


Hội nghị dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày (30 - 31.12). Ngoài tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020, hội nghị sẽ thảo luận 12 nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2019; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (Nghị quyết 01); dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (Nghị quyết 02)…


Phạm ĐăngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)