Hưng Yên triển khai Chương trình Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời

20:31, 09/01/2020

Thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 25.12.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam (sau đây gọi là Chương trình), UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, căn cứ Chương trình: Tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình/kế hoạch thực hiện và tổ chức kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo gửi Bộ Y tế và UBND tỉnh theo yêu cầu. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng các tiêu chí cụ thể nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng phụ nữ có thai, trẻ em dưới 2 tuổi và đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)