Các địa phương, đơn vị tích cực phòng, chống dịch Covid-19

17:56, 03/03/2020

* Sau thời gian nghỉ phòng dịch Covid - 19, hơn 3.800 học sinh các trường THPT, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thị xã Mỹ Hào trở lại trường học. Ngay đầu giờ sáng, các trường học dùng hệ thống loa truyền thanh tuyên truyền về phòng, chống dịch; phối hợp với ngành Y tế bố trí cán bộ, giáo viên trực tại cổng trường, lập sổ theo dõi, tiến hành đo kiểm tra thân nhiệt của khách đến liên hệ công tác; trang bị máy đo thân nhiệt kiểm tra thân nhiệt của học sinh trước khi vào lớp, hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng dịch như: Rửa tay bằng xà phòng, sử dụng dung dịch sát khuẩn... 

Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt cho học sinh tại cổng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thị xã Mỹ Hào
Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt cho học sinh tại cổng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thị xã Mỹ Hào


Thời gian tới các trường học trên địa bàn thị xã tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn học sinh thực hiện việc phòng dịch; phối hợp với ngành y tế duy trì cán bộ trực, theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh để công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đạt hiệu quả cao nhất.
 

* Để phòng ngừa hiệu quả dịch bệnh Covid-19, Công ty cổ phần Tiên Hưng (Tiên Lữ) đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp như: Tuyên truyền thường xuyên cho cán bộ, công nhân, người lao động về sự nguy hiểm của dịch bệnh và cách phòng tránh; dán gần 200 áp phích tuyên truyền về phòng dịch bệnh tại tất cả các phân xưởng và khu vực dễ quan sát trong công ty; hướng dẫn dùng khẩu trang đúng cách, phát hơn 15 nghìn khẩu trang miễn phí cho công nhân; đặt dung dịch sát trùng tại khu vực ra, vào và hướng dẫn sử dụng các sản phẩm khử trùng, rửa tay đúng cách; tổng vệ sinh và phun thuốc khử trùng toàn bộ công ty.

phát khẩu trang cho công nhân tại Công ty cổ phần Tiên Hưng
Phát khẩu trang cho công nhân tại Công ty cổ phần Tiên Hưng


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)