Hưng Yên: Giao ban báo chí tháng 3

18:40, 05/03/2020

Ngày 5.3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 3. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


Trong tháng 2, hoạt động thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí của tỉnh đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự, chính trị trong nước, trong tỉnh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị.

Nội dung tuyên truyền khá toàn diện, có sự điều tiết cân đối giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Hình thức thông tin phong phú, sinh động trên các kênh báo viết, báo hình và báo điện tử.


Các cơ quan báo thường trú tại Hưng Yên bám sát địa bàn, cập nhật nhiều nội dung phản ánh kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung tập trung tuyên truyền trong tháng 3: Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông tin, tuyên truyền vấn đề thời sự nổi bật quốc tế, trong nước, tình hình trong tỉnh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh; công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; kết quả phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh, các ngành, địa phương. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền việc triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tuyên truyền về diễn biến, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm…


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy yêu cầu các cơ quan báo chí tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ các cấp; công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy đại hội; tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19…


Đào Doan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)