Hưởng ứng Cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng”

18:31, 23/03/2020

Nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng cho các đối tượng tham gia cuộc thi về biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Hải Quân Nhân dân. Qua đó khơi dậy lòng tự hào về truyền thống dân tộc, Quân đội, Quân chủng Hải quân anh hùng, củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm của quân và dân ta; huy động mọi nguồn lực tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong tỉnh hình mới, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân vừa ban hành Hướng dẫn số 854/HD-CT về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng”.


Theo đó, đối tượng tham gia Cuộc thi là cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng và các đối tượng khác trong toàn vùng; học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên đơn vị kết nghĩa và các địa phương ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với đơn vị và các đối tượng khác.


Bài tham gia dự thi yêu cầu viết bằng tiếng việt, viết tay và đánh máy; trả lời đầy đủ các câu hỏi của Cuộc thi. Bài dự thi có thể dùng tranh, ảnh, video clip để minh họa (Ban Tổ chức không nhận bài dự thi photocoppy). Bài dự thi ghi rõ: Họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị, số điện thoại cá nhân; Bài dự thi của các thành phần khác ghi rõ: Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại cá nhân. 


Về cách thức tổ chức cuộc thi: Các đơn vị trực thuộc vùng căn cứ vào hướng dẫn của Phòng Chính trị, tổ chức phát động đến 1005 cán bộ, chiến sỹ, CNCN, CNVQP trong cơ quan, đơn vị và các đơn vị kết nghĩa, địa phương ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo cùng tham gia Cuộc thi tìm hiểu; đồng thời thu, nộp toàn bộ bài thi, tổ chức chấm thi và tổng kết, trao giải ở cấp mình phù hợp với thực tiễn đơn vị; lựa chọn các bài thi có chất lượng tốt nhất tham gia thi cấp Vùng và Quân chủng. Đối với cấp Vùng: Phòng Chính trị Vùng chủ trì tiếp nhận bài dự thi, tổ chức chấm, đánh giá, nhận xét và đề nghị Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng biểu dương, khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời lựa chọn bài thi có chất lượng tốt nhất tham gia dự thi cấp Quân chủng.


Về cơ cấu giải thưởng cấp vùng, trên cơ sở bài dự thi, Phòng Chính trị Vùng phối hợp với các cơ quan chức năng chấm, nhận xét, đánh giá và lựa chọn các bài thi có chất lượng tốt nhất đề nghị Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng biểu dương, khen thưởng và gửi tham gia Cuộc thi cấp quân chủng. Ở cấp quân chủng, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tặng Bằng khen, Giấy khen của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng cho những đơn vị có thành tích xuất sắc và tốt trong tổ chức và tham gia Cuộc thi; tặng Giấy chứng nhận và tiền thưởng kèm theo 5.000.000 đồng cho các tác giả đạt giải A; tặng Giấy chứng nhận và tiền thưởng kèm theo 3.000.000 đồng cho các tác giả đạt giải B; tặng Giấy chứng nhận và tiền thưởng kèm theo 2.000.000 đồng cho các tác giả đạt giải C.


Các Lữ đoàn 170, Lữ đoàn 679, Lữ đoàn 147, Kho 703 tổ chức cuộc thi tại đơn vì và trao giải thưởng ở cấp mình; mỗi đơn vị lựa chọn 15 bài thi có chất lượng tốt nhất gửi về tham gai thi cấp Vùng và Quân chủng. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng tổ chức sơ khảo bài thi ở cấp mình và lựa chọn mỗi cơ quan, đơn vị 10 bài thi có chất lượng tốt nhất gửi về tham gia thi cấp Vùng và Quân chủng gửi về Phòng Chính trị Vùng trước ngày 1.4.2020.


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)