Toạ đàm, trao đổi về "Hoạt động lãnh đạo của Tỉnh uỷ trong chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và trong tác chiến phòng thủ tỉnh"

* Bí thư Tỉnh uỷ Cao Văn Cường chủ trì buổi tọa đàm.

Nhằm nâng cao nhận thức về lý luận, thực tiễn hoạt động lãnh đạo của các cấp uỷ, các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và trong tác chiến phòng thủ, ngày 8.5, tại Bộ CHQS tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức buổi tọa đàm, trao đổi về "Hoạt động lãnh đạo của Tỉnh uỷ trong chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và trong tác chiến phòng thủ tỉnh". Ông Cao Văn Cường, Bí Thư Tỉnh uỷ chủ trì buổi tọa đàm. Tham gia buổi tọa đàm còn có ông: Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư các huyện, thị uỷ; thủ trưởng các cơ quan của Quân khu 3 và cơ quan quân sự trong tỉnh.

 

Sau khi nghe báo cáo đề dẫn, có 10 ý kiến tham luận trực tiếp đều thống nhất trên phương diện lý luận và thực tiễn vị trí, vai trò của khu vực phòng thủ tỉnh; trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, nhân dân, các LLVT trong tác chiến phòng thủ tỉnh trong tình huống có thể xảy ra chiến tranh, đồng thời tập trung làm rõ các nội dung: Khái niệm về chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và động viên thời chiến; cơ sở khách quan của việc chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và động viên thời chiến; thời cơ lãnh đạo chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và động viên thời chiến; nội dung lãnh đạo của Tỉnh uỷ khi chuyển địa phương sang thời chiến và động viên thời chiến; nội dung thông qua điều chỉnh quyết tâm và thực hiện nhiệm vụ tác chiến; tổ chức lãnh đạo, chỉ huy xử trí tình huống; văn kiện của các ban Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội.

Kết luận buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh uỷ Cao Văn Cường đánh giá cao về những ý kiến tham luận của các đại biểu. Đồng thời khẳng định: Những ý kiến tham luận đã thể hiện sự thống nhất cao trong nhận thức lý luận và thực tiễn, qua đó giúp hoạt động lãnh đạo của Tỉnh uỷ xử trí có hiệu quả trong tình huống phải chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và trong tác chiến phòng thủ tỉnh nếu xảy ra chiến tranh.

Đức Toản

 

 

;