Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

23:02, 11/01/2020

Ngày 11.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương dự. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


Năm 2019, các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư đạt hiệu quả. Công tác cải cách tư pháp tiếp tục được thực hiện góp phần nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan tư pháp. Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định mới hiện hành, chủ động trong việc tự kiểm tra nội bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.


Năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện của đất nước, của tỉnh và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện nghiêm túc các các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản…; tăng cường tiếp nhận, quản lý, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; nâng cao chất lượng công tác điều tra truy tố, xét xử, thi hành án. 


Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải đề nghị: Tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chú trọng công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tham mưu với người đứng đầu cấp ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ và đồng chí Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nội chính Đảng" cho các cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp nội chính Đảng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ và đồng chí Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nội chính Đảng" cho các cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp nội chính Đảng


Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành khối nội chính nắm chắc tình hình, tập trung cao việc xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; chú trọng công tác tiếp dân, đối thoại với công dân; giám sát chặt chẽ việc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành trong khối nội chính. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động tham mưu với Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề nóng, nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn không để bị động, bất ngờ. 


Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ và Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nội chính Đảng" cho các cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp nội chính Đảng; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính năm 2019 đã được Ban Nội chính Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng. 


Lê Hiếu 


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)