Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn bản

18:02, 03/01/2020

Ngày 3.1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý vào các dự thảo văn bản: Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 6.10.2014 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng (Hướng dẫn số 04); Tờ trình về việc ban hành quy định của Ban Bí thư để thay thế Hướng dẫn số 04; Hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của Hưng Yên có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh


Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với các dự thảo hướng dẫn, tờ trình do Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị, tuy nhiên để các hướng dẫn được chặt chẽ khi đưa vào áp dụng thực tế, các đại biểu đã kiến nghị bổ sung, sửa đổi một số điểm cụ thể. 


Đối với Hướng dẫn số 04, các đại biểu kiến nghị, đề xuất Trung ương bổ sung, sửa đổi một số nội dung như: Nhiệm vụ của cấp ủy triệu tập đại hội; nhiệm vụ của đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu; việc lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy tại đại hội. Các đại biểu cũng đề xuất bỏ quy định số dư Ủy viên Ủy ban Kiểm tra ở cấp cơ sở; sớm cung cấp phần mềm kiểm phiếu để áp dụng trong toàn quốc, đồng thời tập huấn cho các địa phương để áp dụng từ đại hội đảng bộ cơ sở, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bầu cử trong Đảng, góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

 

Đối với Hướng dẫn thực hiện sắp xếp tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các ý kiến tập trung về việc thành lập tổ chức đảng, số lượng cấp ủy viên, ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy; số lượng ủy viên, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy; việc thành lập tổ chức, cơ cấu số lượng lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp. Các đại biểu đề nghị Trung ương cần cụ thể hóa quy định sắp xếp để áp dụng thống nhất trong toàn quốc, tránh tình trạng mỗi địa phương thực hiện một kiểu; có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Đề án đưa công an chính quy về làm trưởng công an xã để các địa phương có cơ sở sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ đối với công chức xã đang đảm nhận chức vụ này.


Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổng hợp, nghiên cứu báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ sung, sửa đổi các hướng dẫn bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn.


Lê Hiếu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)