Hưng Yên dự hội nghị toàn quốc về công tác dân vận

20:15, 09/01/2020

Ngày 9.1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


Năm 2019, các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong mối quan hệ với nhân dân. Các cơ quan nhà nước quan tâm hoàn thiện pháp luật, giải quyết lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện các nội dung của “Năm dân vận chính quyền” gắn với thực hiện phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, phát huy vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Ban dân vận các cấp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy đảng; phối hợp với cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới. 


Năm 2020, Ban Dân vận Trung ương tập trung tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25.2.2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Phối hợp, đẩy mạnh công tác dân vận khéo trong hệ thống chính trị, kịp thời nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, nêu cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức. Qua đó, tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng. Tiếp tục đổi mới công tác nắm tình hình, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo. Phối hợp đổi mới công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội… 


Lệ Thu Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)