Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020

19:46, 02/01/2020

Ngày 2.1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Xuân Văn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 
 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” tặng các cá nhân có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” tặng các cá nhân có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng

 

Năm 2019, ngành tuyên giáo các cấp đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận xã hội, tiếp tục thúc đẩy thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trong đó, ngành tuyên giáo chú trọng nhiệm vụ tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; các chương trình, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; cụ thể hóa nhiều giải pháp thiết thực, tiếp tục nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Hoạt động thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai kịp thời, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân được tăng cường; công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ được bảo đảm thường xuyên; công tác giáo dục lý luận chính trị được đẩy mạnh, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; công tác phối hợp với các sở, ngành khối khoa giáo, các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp được duy trì nền nếp, đạt hiệu quả cao. 


Năm 2020, ngành tuyên giáo các cấp tiếp tục chủ động tham mưu giúp cấp ủy trong công tác quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; phối hợp chặt chẽ trong hệ thống tuyên giáo của tỉnh với các ngành, đoàn thể và các cơ quan quản lý nhà nước để nâng cao hơn nữa tính dự báo, tham mưu lãnh đạo có hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2020 và những năm tiếp theo... 


Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" tặng các cá nhân có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng; trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng thí sinh Hoàng Văn Bình đạt giải nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019; nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc trong năm 2019 đã được Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Trong thời gian tới, ngành tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai các nhiệm vụ theo hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; chủ động nắm bắt, báo cáo tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; xin ý kiến thẩm định của Viện Lịch sử Đảng và tổ chức phát hành sách “Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941 - 2015)”; nghiên cứu, biên soạn cuốn Kỷ yếu BCH Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; hoàn thiện việc nghiên cứu, biên soạn, tổ chức phát hành sách “Lịch sử Hưng Yên từ khởi thủy đến năm 2015”; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…


Lê HiếuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)